Jak zdobyć prawo jazdy na motocykl?

Jak zdobyć prawo jazdy na motocykl?

0 przez clearsense

Zmieniające się przepisy dotyczące zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów dotyczą nie tylko kierowców samochodów, lecz także motocykli. Od stycznia 2013 roku obowiązują nowe kategorie na motory ? A, A1 i A2. Co oznaczają te kategorie i jak uzyskać uprawnienia do kierowania jednośladem?

Dla kogo jest prawo jazdy kategorii A1, A2 i A?

Najłatwiej jest zdobyć prawo jazdy kategorii A1. Na kurs mogą zapisywać się już 16-latkowie, a po jego zaliczeniu ? przystępują do egzaminu państwowego. Posiadanie prawa jazdy tej kategorii uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 m3.

W przypadku prawa jazdy kategorii A2 zakres uprawnień jest szerszy. Jego posiadanie daje możliwość kierowania jednośladami o dowolnej pojemności i o mocy mniejszej niż 35 kW. O takie uprawnienia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18. rok życia.

W końcu dochodzimy do sedna, czyli do prawa jazdy kategorii A, które uprawniania do prowadzenia wszystkich typów motocykli. Jedynym ograniczeniem jest wiek osoby ubiegającej się o te uprawnienia ? wymagane jest, aby kandydat na kierowcę miał ukończone 24 lata albo przynajmniej od 2 lat posiadał prawo jazdy kategorii A2.

Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu

Sam egzamin składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. W tej pierwszej części kandydat na kierowcę ogląda krótkie materiały wideo i odpowiada na pytania dotyczące przedstawionych sytuacji drogowych.
Następnie umiejętności kursanta są sprawdzane na placu manewrowym, na którym musi: ominąć przeszkodzę przy prędkości 50 km/h, wykonać slalom między pachołkami, przejechać inny slalom ze stałą prędkością. Po zaliczeniu tej części egzaminu następuje jazda po mieście. Trasa jest ustalana przez egzaminatora, który siedzi w samochodzie jadącym za motocyklistą i kontaktuje się z nim drogą radiową. Wszystkich umiejętności, które obecnie są wymagane na egzaminie państwowym, można nauczyć się na kursach na prawo jazdy kategorii A.