Zasady obsługi pomp do mieszanki betonowej

Zasady obsługi pomp do mieszanki betonowej

0 przez manadmin

Pompa do mieszanki betonowej to rozwiązanie, którego zadaniem jest transportowanie i pompowanie betonu na placu budowy. Dzięki wykorzystaniu tej opcji możliwe jest szybsze i bardziej efektywne wykonywanie zaplanowanych prac. Co warto wiedzieć o tej metodzie? I jakie są podstawowe zasady obsługi pompy do mieszanki betonowej? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Kilka słów o teorii

Przed przystąpieniem do zadań praktycznych warto wyjaśnić, jakie są najważniejsze elementy pompy do mieszanki betonowej. Na uwagę zasługuje m.in.:

  • zasuwa, której zadaniem jest oddzielanie betonu gotowego do pompowania od materiału znajdującego się w koszu,
  • napęd zasuwy, który różni się pod względem ilości stosowanych w nim siłowników hydraulicznych,
  • mieszadło i kosz zasypowy, które umożliwiają wydajne przeprowadzenie prac, w tym efektywne przesuwanie materiału roboczego,
  • układ roboczy, złożony z cylindrów i tłoków roboczych, który bierze udział w prawidłowym zasysaniu betonu z kosza zasypowego,
  • układ betonomieszarki, który odpowiada za stałe przerzucanie materiału przy pomocy ruchu obrotowego,
  • rurociąg z wysięgnikiem, który składa się z układu hydraulicznego i elementów uszczelniających (kolan, uchwytów i przyłączy), odpowiada za właściwe ustawienie wylotu rury, a następnie za poprawne tłoczenie przez nią betonu.

Zasady obsługi pompy do mieszanki betonowej

Sprawne działanie pompy zależy zarówno od jakości sprzętu, jak i od umiejętności operatora, który kieruje jej działaniem. Aby prace przebiegały efektywnie konieczne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy, która jest niezbędna szczególnie w przypadku urządzeń z wysięgnikiem, a także w sytuacji, gdy budowa przebiega w terenie zabudowanym (inne domy, korony drzew, linie wysokiego napięcia).

Osoba, która obsługuje pompę do mieszanki betonowej powinna pamiętać o konieczności wykorzystywania środków ochrony indywidualnej. W grę wchodzi m.in. kask, okulary, odpowiednie obuwie, czy rękawice. Inne konieczne elementy to stosowanie odpowiednich świateł w pojeździe, maksymalne skupienie na wykonywanym zadaniu, stały kontakt z pozostałymi członkami ekipy, czy dopasowanie działań do aktualnych warunków pogodowych.  

Oczywiście osoba wykonująca takie zadanie powinna przejść także odpowiedni kurs, czyli kurs na operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych. Konieczne kwalifikacja można zdobyć w naszym ośrodku.  

Certyfikowany kurs, który oferujemy składa się z następujących części:  

  • dokumentacja techniczna zespołów do produkcji mieszanek betonowych (wiadomości wstępne z rysunku technicznego, schemat linii technologicznej wytwórni mieszanek betonowych, schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej, dokumentacja techniczna i eksploatacyjna),
  • ogólna budowa, użytkowanie i obsługa zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych (ogólna charakterystyka zespołów maszyn, informacje o układzie napędowym, działaniu głównych podzespołów oraz o układach i urządzeniach sterujących i zabezpieczających),  
  • technologia robót (organizacja i przygotowanie wytwórni mieszanek betonowych do produkcji, rodzaje betonów i składniki mieszanek betonowych, środki uszlachetniające, zbrojenia rozproszone, badania laboratoryjne jakości betonu, recykling),
  • zajęcia praktyczne (przygotowanie stanowiska pracy, przeprowadzenie OC przed pracą zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych, trening sterowania ręcznego i automatycznego, sterowanie procesem produkcyjnym, wykonywanie obsługi codziennej w czasie pracy i po pracy, sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej).