Jak zostać kierowcą zawodowym? Egzaminy i szkolenia

Jak zostać kierowcą zawodowym? Egzaminy i szkolenia

2 przez manadmin

Aby pracować w zawodzie kierowcy, należy zdobyć stosowne uprawnienia. Przygotowuje do tego kurs kwalifikacji. Co 5 lat trzeba też odbyć szkolenie okresowe.

Kursy dla kierowców zawodowych

Zawodowy kierowca może liczyć na pewny zarobek niezależnie od bieżącej sytuacji gospodarczej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nic więc dziwnego, że tyle osób zainteresowanych jest tym, jak takim kierowcą zostać. Nie wystarczy bowiem dysponować prawem jazdy właściwej kategorii. Konieczne jest też odbycie specjalnych kursów, o których więcej piszemy w poniższym artykule.

Podstawą legalnego zatrudnienia profesjonalnego kierowcy jest uzyskanie przez niego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewozu rzeczy lub osób. Takie świadectwo zdobyć można, zdając pomyślnie egzamin państwowy, poprzedzony odbyciem stosownego szkolenia. Oprócz tego należy jeszcze uzyskać oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego właśnie zawodu.

Kwalifikacja wstępna i przyspieszona

Szkolenie przygotowujące do wspomnianego egzaminu nazywane bywa kursem kwalifikacji wstępnej, ewentualnie kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Ta druga opcja dostępna jest dla kierowców mających więcej niż 21 lat w przypadku kategorii C/C+E oraz mających ponad 23 lata dla kategorii D/D+E. Zgodnie z nazwą kurs taki trwa krócej niż podstawowy kurs kwalifikacji wstępnej, przeznaczony dla kierowców, którzy nie ukończyli jeszcze odpowiednio 21 lub 23 lat. Warto też wiedzieć, że do momentu osiągnięcia odpowiedniego wieku zawodowo jeździć można tylko na liniach regularnych i nieprzekraczających 50 km.

Szkolenia okresowe

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej potwierdzone zostaje wpisem do prawa jazdy (kod 95), przy czym obowiązuje jedynie przez pięć lat. Po tym czasie, aby w dalszym ciągu móc wykonywać zawód kierowcy, należy poddać się szkoleniu okresowemu. W tym przypadku wystarczy samo jego ukończenie ? nie trzeba zdawać egzaminu. Konieczne jest jednak ponowne wykonanie badań lekarskich.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin teoretycznych. W niektórych ośrodkach, np. we wrocławskiej szkole nauki jazdy Manewr, można odbyć je zdalnie, w formie e-learningu. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, kursanci sami decydują bowiem o tym, kiedy znajdą czas na naukę, nie muszą też czekać na uzbieranie się grupy chętnych, by rozpocząć szkolenie.

Poszerzanie kompetencji

Na koniec warto wspomnieć o możliwościach dotyczących poszerzania kwalifikacji zawodowych. Dysponując prawem jazdy kategorii C, dobrze jest zdobyć także kategorię D ? i odwrotnie ? nie wyczerpuje to jednak dostępnych opcji. Godne rozważenia jest też choćby odbycie kursu HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) czy wzięcie udziału w szkoleniu dla kierowców ADR i zdanie stosownego egzaminu, który uprawnia do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne (takie zaświadczenie ważne jest na terenie całej Europy).